designed by nongnoy.net
   
 
 
 
 
 
 
             
 
         
       
 
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีกระอาง จังหวัดนครนายก

ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี คุณธนากร เจนวิทยาดรจน์ และครอบครัว ประธานกฐิน ร่วมกับบริษัท เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติ้งกรุ๊ป จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เอส.วี.พี.กรุ๊ป พร้อมด้วยบุคคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์ ณ วัดศรีกระอาง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2556

ด้วยวัดสรีกระอางมีความประสงค์ จะซ่อมสร้างเจดีย์อันเก่าที่ชำรุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการว่อมก่อสร้างเจดีย์ดังกล่าว เพื่อให้การซ่อมสร้างเจดีย์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียง

             
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
 
             
 
 
                 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา   กิจกรรม   ติดต่อเรา
ประวัติบริษัท ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ กิจกรรม Office ที่อยู่บริษัท
ประวัติประธานกรรมการ บริการจัดทำบัญชี     แผนที่สำนักงาน
คณะผู้บริหาร บริการตรวจสอบบัญชี        
บริษัทในเครือ บริการจดทะเบียนพาณิชย์      
ลูกค้าที่ใช้บริการ บริการประกันภัยทุกประเภท      
      บริการประเมินราคาทรัพย์สิน  
     
         
 
สำนักงานบัญช ในเครือบริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป
Designed by nongnoy.net
Copyright @ 2015 All right reserved : ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด