designed by nongnoy.net
 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
         
   
 
 
 
SVP GROUP ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC (ASIN ECONOMIC COMMUNITY" ู้บรรยายโดยอาจารย์ ดำรงพันธ์ สนิทวงค์ ณ อยุธยา ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 SVP GROUP
 
 
 
 
ทีมงานด้านวิชาการของ SVP GROUP ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก้พนักงาน ระดับปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การรับมือ : ตรวจสอบ & ตอบโจทย์ : ตรวจประเมิน" โดยเน้นให้ความรู้ทางด้านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร และการเตรียมความพร้อมรับมือการถูกตรวจสอบจากกรรมสรรพากร
 
 
 
 
SVP GROUP ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตนเองและส่วนรวม" โดยอาจารย์ สมิต สัชฌุกร เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 7 เมษายน 2555 ตั้งเวลา 09.00 น - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 SVP GROUP
         
 
 
ชมภาพยนต์การกุศล เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 ยุทธนาวี" จัดโดยสโมสรโรตารี จตุจักร และสโมสรไลออนส์ ธนบุรีรัตน์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 รอบ 13.30 น ณ โรงภาพยนต์ HOUSE RCA
         
         
 
 
ด้วย ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหล่ม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ “ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชน
         
         
 
 
 
บริษัทในเครือ SVP GROUP เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพหลวงปู่หลอด จึงขอเชิญชาว SVP GROUP ทุกท่าน เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพหลวงปู่หลอด ปโมทิโต อย่างพร้อมเพียงกัน และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้
 
         
         
 
                 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา   กิจกรรม   ติดต่อเรา
ประวัติบริษัท ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ กิจกรรม Office ที่อยู่บริษัท
ประวัติประธานกรรมการ บริการจัดทำบัญชี     แผนที่สำนักงาน
คณะผู้บริหาร บริการตรวจสอบบัญชี        
บริษัทในเครือ บริการจดทะเบียนพาณิชย์      
ลูกค้าที่ใช้บริการ บริการประกันภัยทุกประเภท      
      บริการประเมินราคาทรัพย์สิน  
     
         
 
สำนักงานบัญช ในเครือบริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป
Designed by nongnoy.net
Copyright @ 2015 All right reserved : ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด