สำนักงานบัญชี บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ประเมินราคาทรัพย์สิน ประกันภัยทุกประเภท
       
 
     
 
 
 
     
   
 
Custom Search
 
     
     
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
         
 
 
 
SVP GROUP ได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC (ASIN ECONOMIC COMMUNITY" ู้บรรยายโดยอาจารย์ ดำรงพันธ์ สนิทวงค์ ณ อยุธยา ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น - 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 SVP GROUP
 
 
 
ทีมงานด้านวิชาการของ SVP GROUP ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก้พนักงาน ระดับปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การรับมือ : ตรวจสอบ & ตอบโจทย์ : ตรวจประเมิน" โดยเน้นให้ความรู้ทางด้านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร และการเตรียมความพร้อมรับมือการถูกตรวจสอบจากกรรมสรรพากร
 
 
 
SVP GROUP ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตนเองและส่วนรวม" โดยอาจารย์ สมิต สัชฌุกร เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 7 เมษายน 2555 ตั้งเวลา 09.00 น - 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 SVP GROUP
         
 
 
ชมภาพยนต์การกุศล เรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 3 ยุทธนาวี" จัดโดยสโมสรโรตารี จตุจักร และสโมสรไลออนส์ ธนบุรีรัตน์ ในวันที่ 6 เมษายน 2554 รอบ 13.30 น ณ โรงภาพยนต์ HOUSE RCA
         
 
 
ข่าวดีชั้นที่ 1 สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลา 10 ปีขึ้นไปเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาท (ตามกฎหมายเดิม)
 
ข่าวดีชั้นที่ 2 สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ โดยสามารถเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มจาก 1 แสนบาทเป็น 3 แสนบาท ( ตามกฎหมายที่จะออกมาใหม่ )
         
         
 
 
ด้วย ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหล่ม จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ “ คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง ” ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังมีบทบาทอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเยาวชน
         
         
         
 
 
 
บริษัทในเครือ SVP GROUP เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพหลวงปู่หลอด จึงขอเชิญชาว SVP GROUP ทุกท่าน เข้าร่วมสวดอภิธรรมศพหลวงปู่หลอด ปโมทิโต อย่างพร้อมเพียงกัน และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีกำหนดการดังนี้
 
         
         
         
 
       
     
All right reserved.  
Copyright 2010@svp-group.com designed by nongnoy  
contact webmaster