สำนักงานบัญชี บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา วางระบบบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ประเมินราคาทรัพย์สิน ประกันภัยทุกประเภท
       
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
มหาอุทกภัย เริ่้มเข้าซอยพหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1) เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2554 เวลา 04.00 น ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 60-100 cm. น้ำลดถนนในซอยเสนานิคม 1 เริ่มใช้งานได้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 รวมระยะเวลาน้ำท่วม 17 วัน
 
 
     
All right reserved.  
Copyright 2010@svp-group.com designed by nongnoy  
contact webmaster