designed by nongnoy.net
 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
         
   
 
สัมมนา "รับมือ ตรวจสอบ & ตอบโจทย์ ตรวจประเมิน"
 

ทีมงานด้านวิชาการของ SVP GROUP ได้จัดสัมมนาให้ความรู้แก้พนักงาน ระดับปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "การรับมือ : ตรวจสอบ & ตอบโจทย์ : ตรวจประเมิน" โดยเน้นให้ความรู้ทางด้านการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร และการเตรียมความพร้อมรับมือการถูกตรวจสอบจากกรรมสรรพากร

สัมมนาวิชาการเมื่อวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 น. - 10.30 น. บรรยายโดยนายชวรัตน์ กิจพิบูลย์ และนางสาวปภัชญา ศรีสุวรรณ สัมมนา ณ ห้องสัมมนาบริษัทฯ

     
 
 
 
 
 
                 
หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา   กิจกรรม   ติดต่อเรา
ประวัติบริษัท ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ กิจกรรม Office ที่อยู่บริษัท
ประวัติประธานกรรมการ บริการจัดทำบัญชี     แผนที่สำนักงาน
คณะผู้บริหาร บริการตรวจสอบบัญชี        
บริษัทในเครือ บริการจดทะเบียนพาณิชย์      
ลูกค้าที่ใช้บริการ บริการประกันภัยทุกประเภท      
      บริการประเมินราคาทรัพย์สิน  
     
         
 
สำนักงานบัญช ในเครือบริษัท เอส.วี.พี. กรุ๊ป
Designed by nongnoy.net
Copyright @ 2015 All right reserved : ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด